Terug naar HOME

 

Activiteiten


Clubavonden en -middag

 


SVP heeft twee vaste clubavonden waarop kan worden gespeeld en getraind:
iedere dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur op het terrein aan de Sportlaan.
Daarnaast is er op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur gelegenheid om een balletje te gooien.
Belangstellenden zijn altijd welkom!

 

Wintercompetitie
Gedurende de wintermaanden wordt er op zondagmiddag vanaf 13.30 uur een wintercompetitie
gespeeld. Door middel van loting worden er doublettes, en indien nodig i.v.m. het aantal deelnemers
triplettes, geformeerd die tegen elkaar spelen. Ieders resultaten worden individueel bijgehouden.
Aan het eind van de winter wordt op een finaledag door de beste 10 spelers in tête-a-tête wedstrijden
uitgemaakt wie zich winterkampioen mag noemen.

 

Diversen             
Eén keer per jaar wordt er een zogenaamd "Bostoernooi" georganiseerd. Er wordt dan gespeeld op
bospaden, daarnaast is er op die dag de nodige aandacht voor de inwendige mens.


Clubkampioenschap
SVP houdt jaarlijks een clubkampioenschap.

 

 

Terug naar boven