2019122 SVP bestuur

ONS BESTUUR

Wij zorgen er als leden van een vereniging met elkaar voor dat wij op een prettige manier als recreant en als wedstrijdspeler kunnen boulen. Dat kan niet zonder onze bestuursleden. Het bestuur kiezen wij tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit onze leden. Het bestuur zet in afstemming met en met instemming van de leden de grote lijnen uit. Commissies ondersteunen het bestuur, en voeren de afgesproken werkzaamheden uit, zoals openen en afsluiten van de accommodatie, het onderhoud van het terrein, bezetting van de kantine en de wedstrijdleiding. Het bestuur ziet er op toe dat deze belangrijke taken worden uitgevoerd. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Voor een bericht aan het bestuur kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Bestuursleden

E-mail
Sake Bijlsma Voorzittervoorzitter@svp-drachten.nl
Fokke PanderSecretarissecretariaat@svp-drachten.nl
Jan de MeerPenningmeesterpenningmeester@svp-drachten.nl
Jan de MeerLedenadministratieledenadministratie@svp-drachten.nl
Gerard de GrootAlgemeen lid
Bennie de VriesAlgemeen lid