SVP jeu de boules

CLUB KAMPIOENSCHAP 2020

Op 20 september hadden we weer ons clubkampioenschap doublettes. Zoals ook de voorgaande jaren hadden we weer een prima sportieve dag en
waren de weergoden ons weer goed gezind. Teleurstellend was de deelname. Er hadden zich slechts zeven teams aangemeld. Dit is te weinig om twee poule’s te maken. Daarom werd er voor gekozen om zes wedstrijden te spelen van maximaal 45 minuten.

Meestal zijn 45 minuten voldoende om een partij uit te spelen, maar nu waren er veel partijen die langer duurden. Jammer maar het kon niet anders met dit systeem. De sfeer was ontspannen en sportief. De wedstrijden waren spannend. Dit blijkt wel  uit het feit dat er na vijf partijen nog vier teams waren die kampioen konden worden. Maar er kan er maar 1 winnaar zijn.

De clubkampioenen van 2020 zijn Ep Meyer en Bennie de Vries. Zij wonnen alle wedstrijden. Een prima prestatie.

Na de prijsuitreiking ging een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts. Rest mij te vermelden dat we weer van een natje en droogje werden
voorzien door Anna Kooistra.

Wedstrijdleider Jan de Meer

De volledige uitslag:
1 Ep Meyer en Bennie de Vries
2 Minke en Jan de Meer
3 Titie en Wiemer Altena
4 Gerrit Kooistra en Minne Kooistra
5 Stien Waringa en Sale van der Veen
6 Sake Bijlsma en Jan Elzinga
7 Rika en Gerard de Groot

SVP Clubkampioenschap 2020
Winnende teams van links naar rechts: Jan en Minke, Ep en Bennie, en Titie en Wiemer