SVP commissies

COMMISSIES

In onze vereniging hebben we commissies waar een aantal leden een vaste bijdrage aan leveren. De leden in deze commissies zorgen er in afstemming met het bestuur en andere vrijwilligers voor dat die taken worden uitgevoerd. Hieronder is een overzicht opgenomen van die commissies en wie binnen de commissies voor die taken kunnen worden aangesproken. 

Wedstrijdzaken

Wedstrijdleiding:
Jan de Meer
Pabe Wiersma (achtervang)

Terrein en gebouwen

Algemeen:
Gerard de Groot
Hieltje Waringa

Afsluiten:
(in onderlinge afstemming)
Sake Bijlsma
Jan de Meer
Hieltje Waringa, en
Gerrit Kooistra (achtervang).

PR-commissie

Algemeen:
Sake Bijlsma
Gerard de Groot

Website:                                   Bianca Bijlsma              (webmaster@svp-drachten.nl)

Kantine

Wekelijkse bezetting:
Minke de Meer
Irma Schaafstal
Stien Waringa