ALV, 10 maart 2020

SVP ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur nodigt alle SVP-leden uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Zorg dat u erbij bent! Ook voor u is het interessant te weten wat SVP gaat brengen in 2020. Vanaf 19:00 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

Datum      : 10 maart
Ontvangst : 19:00 uur
Aanvang   : 19:30 uur
Locatie     : Clubhuis SVP

Agenda

1.   Opening vergadering
2.   Ingekomen stukken en mededelingen
3.   Notulen ALV van 12 maart 2019.
Zie clubblad mei 2019, pagina 4 en 5. 
Zie ook ingelaste ALV van 8 oktober 2019 in het clubblad van december 2019.
4.   Terugblik 2019
5.   Financieel jaarverslag
6.   Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie 2020

PAUZE

7.   6-tal competitie 2020
8.   Plannen 2020
9.   Begroting 2020
10. Rondvraag
11. Sluiting

Waarom de ALV bijwonen?

De ALV is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2020.

Reacties zijn gesloten.