ALV, 22 maart 2023

SVP ALV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur nodigt alle SVP-leden uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Zorg dat u erbij bent! Ook voor u is het belangrijk te weten wat er voor het SVP speelt in 2023. Vanaf 19:00 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar. Zie voor details de uitnodiging d.d. 14 februari per e-mail aan de leden.

Datum      : woensdag 22 maart
Aanvang   : 19:30 uur
Locatie     : Clubhuis SVP

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Bestuurlijke mededelingen
 3. Ingekomen stukken]
 4. Notulen ALV maart 2022
 5. Financieel verslag 2022 en begroting 2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Contributie 2024
 8. Verslag wedstrijdzaken en toernooiaankondigingen
 9. Kantinezaken
 10. PR zaken
 11. Bespreekpunten: aanpassingen terrein en clubgebouw door nieuwbouw zwembad
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

 

Waarom de ALV bijwonen?

De ALV is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor het nieuwe jaar.

Reacties zijn gesloten.